Accreditatie

Accreditatie aanvragen zijn in behandeling.

Verschillende beroepsgroepen zoals artsen, verpleegkundigen, hospice medewerkers, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, psychologen kunnen deze conferentie gebruiken voor hun jaarlijkse studiepunten. Accreditatie die gezien wordt als een ‘overig deskundigheid bevorderende activiteit’. Aan elke activiteit wordt een vast aantal uren toegekend. Met een certificaat van het bijwonen van deze conferentie kun je deze in je eigen vrije ruimte besteden.
Er is altijd ruimte, binnen je eigen studiepunt uren,  om zelf een scholing te volgen welke achteraf geaccrediteerd kan worden.

Voor meer informatie mail naar info@praktijkdecirkelrond.nl

kaarten-bestellen